Pracuję jako psychoterapeuta od 14 lat.

Aktualnie prowadzę prywatną praktykę w Poradni Perspektywa w Warszawie. Pracuję także w Ośrodku dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych "Anielin" w Karczewie.

Jestem psychoterapeutką systemową (w procesie certyfikacyjnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej).
Pracuję z rodzinami, parami, osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych, z osobami doświadczającymi przemocy. Z każdym kto odnajduje w swoim życiu jakiś kłopot, z którym nie potrafi się uporać. Prowadzę indywidualne i grupowe sesje psychoterapii.

Jestem absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Staże kliniczne odbyłam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w Ośrodku Terapeutycznym "GOPLAŃSKA" przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków w Grzmiącej.

Pracowałam w poradniach terapii uzależnień i współuzależnienia w Warszawie i Wołominie, w stacjonarnym ośrodku dla ofiar przemocy, byłam wolontariuszem w telefonie zaufania.


Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach, m.in. w: szkoleniach Ośrodka POZA CENTRUM przy Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, kursach z zakresu analizy transakcyjnej.

Zajmuję się pomaganiem online.
Prowadziłam szkolenia w zakresie psychoterapii, ze szczególnym uzwględnieniem wszelkich form internetowej pomocy psychoterapeutycznej.

e-mail: malgorzata@ziebinska.pl